Akut krisehjælp i Nordjylland

Modtag akut Krisehjælp i Nordjylland

​​Hos Psykologerne Aars tilbyder vi akut kriseberedskab i Nordjylland til både kommuner, offentlige og private
virksomheder.

Vi har siden 2007 haft aftale med Vesthimmerlands Kommune om akut psykologisk krisehjælp i Nordjylland til alle
kommunens ansatte. Det samme gælder Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG).

Det er gratis at abonnere på tjenesten

Vi kan tilbyde følgende:

 • Akut krisehjælp ved ulykker
 • Korttidsterapi til både arbejdsrelaterede og personlige problemer
 • Kortlægning af stress- og livstilsproblemer
 • Kurser til medarbejdere og ledelse i håndtering af akut krise
 • Kurser om stresshåndtering og livsstilsændring

Modtag akut krisehjælp i Nordjylland når der opstår krisesituationer

​Når der opstår akutte krisesituationer, er det vigtigt for det efterfølgende forløb, hvordan de første timer
håndteres. I telefonen ved første kontakt afgøres, hvad der er behov for i den aktuelle situation, om der er
behov for psykologisk krisehjælp her og nu, eller om det kan vente til næste dag. Her gives forslag og råd til,
hvad kolleger og leder kan gøre – som førstehjælp.

Når der sker noget uventet eller voldsomt, som føles vanskeligt at håndtere, og som fremkalder en
krisereaktion, kan det nemt føre til kortere eller længerevarende sygemelding. Vores erfaring er, at der kan
spares ikke ubetydelige beløb på sygefraværskontoen, hvis medarbejderen får hurtig og målrettet hjælp til
at genoprette sine ressourcer og oplevelse af ligevægt. Dette er naturligvis både en gevinst for den enkelte
medarbejder såvel som for virksomheden, der med få midler sikrer, at værdifulde medarbejdere bliver i
virksomheden.

Krisehjælp er netop en hjælp, der gives til konkrete og afgrænsede problemer og kriser. Vi tilpasser vore
ydelser og ordningens indhold til den enkelte kommunes eller virksomheds behov og ønsker. Nogle gange
vil medarbejderen ikke have behov for mere end ganske få samtaler, andre gange kan der være behov for
få samtaler/debriefing i en arbejdsgruppe efter f.eks. en ulykke.

Hvad sker der i kritiske situationer?

Vi har telefontid mandag til torsdag på telefon 61 66 73 81 mellem 12-13. Det er også muligt at lægge en
besked med tydeligt navn og telefonnummer og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Vi beder ved hver henvendelse lederen om at sende en mail med medarbejderens fornavn og private
mobilnummer samt en kort beskrivelse af hændelsesforløbet eller baggrunden for henvendelsen. Vi ønsker
også oplysninger om, hvor mange samtaler der bevilges samt ean-nummer.

Vi er altid lige i nærheden.

Kursus i krisehåndtering

Formål med kurset er at give konkrete redskaber til krisehåndtering. Der vil være fokus på før, under og
efter en krise: Det vil sige den forebyggende indsats såvel som her og nu krise- og konflikthåndtering. Og
ikke mindst den umiddelbare psykiske førstehjælp, når skaden er sket.​

De emner vi vil nå omkring, er blandt andet:

 • Kroppens eget forsvarssystem
 • Hvordan kan vi forstå volden, truslerne…
 • Konflikter og kommunikation
 • Redskaber til at passe på hinanden
 • Psykisk arbejdsmiljø: At kunne føle sig tryg!
 • Psykisk førstehjælp
 • Hvad er behovet på den enkelte arbejdsplads.

Kursusindhold tilpasses gerne til hver enkelt arbejdsplads, således at vægtningen af indholdet afspejler de
ønsker og behov man måtte have det enkelte sted. Dette aftales nærmere med arbejdspladsens ledelse
ligesom tidspunkt og sted for kursusafholdelse.

Ring til os og få et uforpligtende t​ilbud

Priserne varierer alt efter, hvilken ydelse der efterspørges, hvornår på døgnet der er tale om, hvor mange
personer det drejer sig om. Vi lægger vægt på i et tæt samarbejde ikke kun at afhjælpe problemer. Vi
ønsker i høj grad at optimere organisationens ressourcer og tilføre den enkelte medarbejder flere
handlemuligheder i det daglige arbejde såvel som i krisesituationer.
Hvis du har nogle spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os. Du kan ringe til:(+45) 61 66 73 81 eller sende en mail til:kontakt@psykaars.dk – Vi ser frem til at høre fra dig.

Har du spørgsmål? Kontakt os endelig

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.