Energiarbejde

Hvad vil det sige at arbejde med energi? Hvad er det?

At arbejde med energi opleves måske som fremmed for nogen, mens det for andre er en naturlig del af deres liv. Egentlig er det ikke så mystisk, de fleste af os kender til det og bruger det alle sammen hver dag, uden at tænke over det. Vi kender alle følelsen af at være sprængfyldte med energi, at kroppen bruser, vi føler os friske og klare i hele vores væsen til at tage fat. Vi kender også alle følelsen af at være trætte, energiforladte og ikke have lyst til nogen ting. Energi kan opleves med vores sanser – for mange er det noget de mærker eller ser.

Når vi bruger det i terapi, arbejder vi med det bevidst. Det kan for eksempel ske ved brug af visualiseringer og meditationsteknikker af forskellig slags. Men det kan også ske ved bevidst at kanalisere energi, der blandt andet sætter gang i kroppens egen kraft til helbredelse.

Jeg bruger energiarbejde på forskellige måder og har gennem årene forfinet mine visualiseringer og meditationer. Jeg bruger det mere bevidst nu i klinikken, hvis det giver mening i terapien og hvis det er noget den enkelte har lyst til skal indgå i forløbet.

Jeg er selv ret glad for min kombination

Al den teoretiske og evidensbaserede viden jeg har om den menneskelige psyke, sammenholdt med 20 års erfaring som uddannet psykolog i kombination med de evner, jeg har udviklet i forhold til at arbejde med energier, synes jeg i al ubeskedenhed er helt fantastisk. Når nogen kommer oprevne og ude af sig selv i forbindelse med en voldsom og traumatisk hændelse, kan jeg sammen med kropsterapien give ro gennem energiarbejde enten inden eller efter det kropsterapeutiske arbejde. Min erfaring er, at vi simpelthen kommer længere hurtigere, når jeg kombinerer energiarbejdet med de mere etablerede psykologiske metoder.

Når jeg fornemmer eller vurderer, at psykoterapi kan suppleres med energiarbejde, foreslår jeg det som en mulighed. Nogle gange kan energiarbejde bidrage til kropslige og mentale sansninger og erfaringer, som supplerer den psykoterapeutiske behandling gennem fornyet indsigt og forløsning. Det kan være en god vej udenom kropslige og mentale blokeringer.

Da energiarbejde ikke traditionelt set hører under almindelig psykolog praksis, skal du særligt efterspørge disse ydelser. Og eftersom energiarbejde ikke regnes for evidensbaseret psykologbehandling, vil der heller ikke være de samme klagemuligheder, som psykologbehandling.

Spiritualitet og psykologbehandling

Spiritualitet betyder noget i retning af åndelighed på latin og bruges som en betegnelse for det at leve et åndeligt liv. Det kan også hentyde til en form for åndelighed, der hviler på intuitive, bevidsthedsmæssige, eksistentielle og/eller religiøse erfaringer og dækker således mange forskellige former for erfaringer.
Lige siden min studietid har jeg været draget mod det ”udenfor boksen”, uden for det etablerede og bevislige. Jeg søger i hele feltet, både det etablerede og det alternative og har så vidt muligt brugt min intuition og mavefornemmelse til at afgøre, hvad der føltes rigtigt for mig.

Foruden samtaleterapi har jeg i samtlige år som privatpraktiserende arbejdet med kropsterapiformer især i forbindelse med traumer og brugt hypnose ved for eksempel fobier og​ eksamenstræning. Jeg har alligevel følt, at jeg manglede noget for at gøre min værktøjskasse komplet. Gennem årene har min nysgerrighed drevet mig mod forskellige områder indenfor alternative behandlingsmetoder og jeg har været opsat på at målrette og forfine mine intuitive evner.

Gennem en alternativ coaching uddannelse har jeg udviklet og forfinede mine evner. Det er også sket i takt med at flere af mine klienter fortæller om deres spirituelle oplevelser, har en tro og bruger alternative behandlere i større og større udstrækning.
Det er en stor glæde for mig at bruge de sider af mig selv mere bevidst og direkte i behandlingsforløbene, hvis det efterspørges. Jeg er helt overbevist om, at hvis vi inddrager kropsbehandling og forskellige måder at arbejde med energi på, vil det understøtte psykologbehandlingen på smukkeste vis. Det er vigtigt for mig, at det skal give mening for dig og passe ind i dit virkelighedsbillede.

Min sandhed er, at der er så meget mere til verden, end det vi kan bevise. Og, når det gælder behandling af både de fysiske og de psykiske aspekter af mennesket, kan vi med fordel inddrage alternative metoder. Jeg glæder mig til, at vi som samfund bliver klar til at kombinere de alternative metoder og tilhørende viden med de metoder og den viden der er evidens for i det etablerede behandlingssystem. Jeg ønsker at bygge bro, kombinere og forene – vi fortjener det bedste fra alle verdner.

Den kendte fysiker Albert Einstein har udtalt: ”Det intuitive sind er en hellig gave og det rationelle sind er en trofast tjener. Vi har skabt et samfund, der hylder tjeneren og har glemt gaven”. Jeg kan kun tilslutter mig disse ord og jeg vil elske at være med til at bygge bro mellem det etablerede og det alternative – Lad os hylde både gaven og tjeneren.

Jeg har en YouTube kanal, hvor du bl.a. kan finde meditationer og selvhypnose. Kig endelig forbi og følg mig her.

Har du spørgsmål? Kontakt os endelig

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.