Hvorfor WiseAct?

Da jeg skulle starte som privatpraktiserende psykolog i starten af 2022, opstod navnet ”WiseAct” opstod under en leg med ord. Jeg landede på ”WiseAct” fordi navnet peger på tre ting, der kan hjælpe én til at komme tættere på en meningsfuld tilværelse.

Handling skaber forandring

I sin egentlige betydning står ”Act” for handling. Udvikling og forandring kan ikke ske uden handling. Det er svært at tænke sig, at børn kan udvikle sig og lære nyt uden at gøre noget med eller ved sine omgivelser. Det kan være på egen hånd, sammen med andre børn eller sine forældre. Barnet lærer noget gennem andres reaktioner og den virkning handlingerne har på dets omgivelser – nøjagtig ligesom voksne. Både som barn, ung og voksen er det ofte nødvendigt at overskride sin egen komfortzone, for at nå visse mål eller for at passe på sig selv. Det kan være i forbindelse med at skulle gå til eksamener, eller at man får sagt fra overfor en kollega eller leder, trods stor nervøsitet og bekymringer for eventuelle konsekvenser.

Vi kommer heller ikke uden om at livet indebærer valg, der i større eller mindre grad rummer forudgående overvejelser, planlægning og en lang række handlinger. Det gælder lige fra dagligdagens trivielle beslutninger om hvem der henter børnene til uddannelsesvalg eller karriereskifte.

Ingen visdom uden erfaring

Ordet ”wise” er flertydigt og på engelsk peger det både på erfaring, klogskab og visdom. Når vi træffer store beslutninger eller skal håndtere en situation på en ny og måske urovækkende måde, vil vores erfaring, klogskab eller sågar visdom spille en rolle.

De fleste forbinder en klog handling med at være velovervejet, i den forstand at man har tænkt over konsekvenserne af mulige handlinger, set i lyset af den situation man står i og dét man enten vil forhindre eller opnå. Med til klogskab eller visdom hører også det, at man hurtigt kan tage bestik af situationen, se de forskellige perspektiver, der kan være på den og bestræbe sig på at træffe en beslutning, der tilgodeser flest mulige.

Om behandlingen ACT

Den sidste ting jeg vil pege på med ”WiseAct” er ”ACT”, der kommer af Acceptance & Commitment Therapy og udtales som det engelske ord ”act”. ACT er en nyere retning indenfor kognitiv-adfærdsterapi og der er solid evidens for tilgangen overfor en lang række psykiske lidelser. I ACT er man dog ikke så optaget af de enkelte diagnoser eller symptomer man kan have, men i større grad fokuseret på at styrke de psykiske processer, der har betydning for vores trivsel og at vi kan leve vores tilværelse meningsfuldt og engageret – også selvom vi har helbredsproblemer eller befinder os i en vanskelig situation.

For mig er der visdom at hente i ACT

I ACT drejer det sig om at fremme en særlig tilgang til livet, fremfor at være et ”Quick-fix” eller være en bestemt terapi til bestemte lidelse. Målet er at fremme evnen til at møde sig selv, andre og omverdenen med åbenhed, medfølelse og forståelse, og at man på en og samme tid evner at tilpasse sig situationen uden at miste sine ønsker og mål af syne. En del af forløbet vi handle om at genoplive ønsker, drømme og værdier, der typisk er gledet i baggrunden fordi man har været opslugt af sin psykiske smerte og endeløse bekymringer.

Har du spørgsmål? Kontakt os endelig

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.