Kurser i selvmordsforebyggelse

Kurser i risikovurdering og håndtering af selvmordsadfærd

Som indehaver og partner i Dansk center for Selvmordsforebyggelse tilbyder vi en række forskellige kurser, der styrker den selvmordsforebyggende indsats overfor børn og unge, voksne og ældre mennesker. Vi har mange års erfaring med behandling, metodeudvikling og træning indenfor området og er opdateret på den nyeste viden om forebyggelse af selvmord. Kurserne kan ses her.

I perioden 2017-2020 sad jeg i det ”Det Nationale Partnerskab for forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg” som repræsentant for Enhed for selvmordsforebyggelse, Region Nordjylland. I den forbindelse sad jeg bl.a. i styregruppen for det nationale e-læringsprojekt og var hovedforfatter på en introduktion til det selvmordsforebyggende område. Introduktionen er på 22 sider, den beskriver hvordan man kan forstå selvmordsadfærd og selvskade, og giver en indføring i hvordan man kan vurdere og håndtere selvmordshandlinger og selvmordstanker. Du kan downloade introduktionen her