Praktisk information

Læs om det praktiske her

Her finder du oplysninger om klinikken og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingsforløb. Vi har begge over 20 års erfaring som psykologer, er begge autoriserede psykologer og du kan få behandlingsforløb med og uden henvisning til psykologbehandling.

Har du en lægehenvisning er det Jan-Henrik du skal kontakte, da det er ham, der har overenskomst med regionen.

Du kan læse mere om Eivor her og Jan-Henrik her

Når du kommer

Vær opmærksom på, at der er p-pladser bag ved huset – det er ikke lovligt at holde foran huset på vejen. Du kan også parkere på en af sidevejene.

Når du kommer til klinikken, skal du ikke ringe på, men kan blot gå lige ind. Grundet covid-19, skal du ikke komme i alt for god tid. I entreen er der plads til overtøj og sko og der står hjemmesko, som du er velkommen til at låne. Du vil også finde dør ind til venteværelset, hvor du vil blive hentet, når tid er.

Vi har en lille klinikhund, som hedder Vilde. Ved første telefonsamtale plejer vi at spørge til, hvordan du har det med hunde. Har vi ikke fået det afklaret forinden og du har det svært med hunde, finder vi en løsning.

Om konsultationerne

Konsultationerne har som udgangspunkt en varighed på 45 minutter. Parterapi og supervision vil typisk have en længere varighed.

Eivor har konsultation i stueplan, Jan-Henrik på 1. sal. Er du gangbesværet og skal til Jan-Henrik, finder vi en løsning. Vi skal blot vide det på forhånd. (billeder indsættes af konsultationerne).

Betaling

Betaling foregår via MobilePay: 120314 umiddelbart efter samtalen og med Dankort.

Sygesikring Danmark yder tilskud til psykologsamtaler og der sker automatisk indberetning, hvis du fortæller os om medlemskabet forinden. Du kan desuden selv undersøge om din forsikring / sundhedsforsikring også giver tilskud.

Afbudsregler

Hvis du bliver forhindret i at komme til aftalt tid, vil vi meget gerne have det at vide hurtigst muligt. Afbud skal gives senest dagen før den planlagte samtale kl. 12.00.

Afbud kan gives ved at lægge en besked på vores telefonsvarer eller sende en SMS. Til Eivor sendes den på (+45) 61 66 73 81, til Jan-Henrik på (+45) 51 90 90 12 eller sende en mail på kontakt@psykaars.dk.

Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves almindeligt konsultationshonorar. Hvis du har en lægehenvisning opkræves et afbudsgebyr svarende til egenbetalingen.

Hvis du udebliver, vil vi almindeligvis kontakte dig og aftale nærmere, enten pr. mail eller telefon i omsorg for dig og det kontinuerlige forløb.

Journaliserings- og tavshedspligt

Som psykolog er vi forpligtet til at føre journal over behandlingsforløbet. Oplysninger fra journalen vil ikke blive videregivet til andre uden dit samtykke.

Som andre psykologer og sundhedsfaglige personer, har vi tavshedspligt. Dog kan der forekomme situationer, hvor jeg er forpligtet til at videregive oplysninger eller inddrage andre. Det kan for eksempel ske, hvis jeg bliver alvorligt bekymret for, om du er til fare for dig selv eller andre. Jeg videregiver ikke oplysninger til andre, uden vi har talt om, hvordan situationen bedst kan løses.

Ved terapi med børn og unge under 15 år siger lovgivningen, at den/de forældre, der har forældremyndigheden, skal give tilsagn til terapien.

Kvalitet

Det vigtigt, at du føler det er trygt og godt at få hjælp hos Psykologerne Aars. Derfor vil der løbende blive spurgt ind til din oplevelse og vurdering af behandlingen. Vi er interesseret i at høre om din oplevelse af samtalerne – både om det du synes er godt og mindre godt.

Du kan selvfølgelig fortælle om det, når vi afrunder samtalen, men du kan også sende en mail eller kontakte os telefonisk. Vi er ved at undersøge mulighederne for en anonym tilbagemelding, hvis der er behov for det.

Vi er autoriserede psykologer og medlem af dansk psykologforening. Det sikrer dig som klient på forskellige måder, herunder at terapien hviler på et videnskabeligt grundlag.

Utilsigtede hændelser

Som klient eller pårørende har du mulighed for at indrapportere utilsigtede hændelser og fejl, til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

En fejl eller utilsigtet hændelse kendetegnes ved, at man som klient eller pårørende tænker: “Det der skete, burde ikke være sket. Det udgjorde en risiko for mig eller har betydning for min eller min pårørendes behandling. Og jeg vil være sikker på, at behandleren lærer af det, der er sket, både der, hvor det skete, og i sundhedsvæsnet generelt”.

Det er forholdsvis nemt at lave en indberetning og din rapport bliver sendt til den person, som er ansvarlig for patientsikkerheden der, hvor hændelsen fandt sted – dette vil være Regionen. Her vil hændelsen blive analyseret for at finde ud af, hvordan man kan undgå, at noget lignende sker for andre. Herefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i sundhedsvæsnet generelt.
Du kan rapportere en utilsigtet hændelse flg. link: www.stpk.dk/laering/utilsigtede-haendelser/

Klager

At indberette en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en formel klage. Hvis du ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal klagen indbringes til Styrelsen for Patientklager.

Klager kan også fremsættes for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer, og som vurderer, om en psykolog har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, jf. Lov om psykologer.

Læs mere om dine muligheder for at klage på www.stpk.dk eller for at søge erstatning på www.pepl.dk

Har du spørgsmål? Kontakt os endelig

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.