Publikationer mm.

Publikationer m.m.

Ved siden af mit arbejde som klinisk psykolog, har jeg været involveret forskellige forsknings- og udviklingsprojekter. Det har betydet at jeg har været forfatter og medforfatter på artikler, bogkapitler og konferencebidrag. I 2005 blev jeg sammen med Anette Erlangsen og Elene Fleischer tilkendt Mens Health Award af Sundhedsstyrelsen og Selskab for Mænds Sundhed for en rapport om forebyggelse af ældre mænds selvmord. I 2017 modtog jeg Nordentoft-prisen for mt arbejde med selvmordsforebyggelse i Region Nordjylland.

Publikationer

Mackenhauer, J., Winsløv, J. H., Holmskov, J., Brødsgaard, I., Larsen, T. G. & Mainz, J. (2021): Analysis of Suicides Reported as Adverse Events in Psychiatry Resulted in Nine Quality Improvement Initiatives. I Crisis.

Lahoz, T., Larsen, K.J., Winsløv, J-H. & Gillett (2021): Selvmordsforebyggelse på tværs. Sammen skaber vi god praksis for tværgående samarbejde. (opsamlingsrapport for konference om tværsektoriel selvmordsforebyggelse) . www.selvmordsforebyggelse.dk

Castelli Dransart, D. A., Lapierre, S., Erlangsen, A., Canetto, S. S., Heisel, M., Draper, B., Lindner, R., Richard-Devantoy, S., Cheung, G., Scocco, P., Gusmão, R., De Leo, D., Inoue, K., De Techterman, V., Fiske, A., Hong, J. P., Landry, M., Lepage, A-A., Marcoux, I., Na, P. J. & 6 flere (2021): A systematic review of older adults’ request for or attitude toward euthanasia or assisted-suicide. I Aging & Mental Health. 25, 3, s. 420-430.

Winsløv, J-H., Larsen, K. J. & Aamund, K. (2020): Værd at vide. (Intro til det nationale e-lærignsprogram om selvmordsforebyggelse). www.selvmordsforebyggelse.dk

Lahoz, T., Winsløv, J-H., Christiansen, R., Krogh, S., Knudsen, P. B., Wang, A. G., Erlangsen, A. & Nielsen, K. (2020): The treatment in the Danish suicide prevention clinics: a clinician perspective. I Nordic Journal of Psychiatry. 74, 7, s. 533-540

Winsløv, J-H. & Carl, L.K. (2018): Samarbejde er afgørende for at forebygge selvmord. Kronik i Kristeligt Dagblad, 9. sept. 2018.

Frandsen, H., Winsløv, J-H. & Rosenbaum, B. (2017): CAMS-DK, The Collaborative Assessment And Management Of Suicidality Project In Denmark: A Qualitative Evaluation Of The Treatment Method. Konferencebidrag

Winsløv, J-H., Christiansen, R. & Dukai, L., (2017): Suicidal patients’ evaluation of supplementary psychoeducational program, Konferencebidrag.

Lahoz, T., Wang, A. G., Winsløv, J-H., Krogh, S., Christiansen, H., Lykkeskov, H., Rass, D., Kirketerp, M., Loft, D. B. & Erlangsen, A., (2017): The treatment in the Danish Suicide Prevention Clinics: a qualitative description. Konferencebidrag, Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde 2017

Birkbak, J., Stuart, E. A., Lind, B. D., Qin, P., Stenager, E., Larsen, K. J., Wang, A. G., Nielsen, A. C., Pedersen, C. M., Winsløv, J-H., Langhoff, C., Mühlmann, C., Nordentoft, M. & Erlangsen, A., (2016): Psychosocial therapy and causes of death after deliberate self-harm: a register-based, nationwide multicentre study using propensity score matching I: Psychological Medicine. 46, s. 3419-3427.

Winsløv, J-H., (2016): Selvmord, depression og problematisk alkoholforbrug blandt ældre, I: Best Practice – Psykiatri/Neurologi.

Rosenbaum, B., Grundahl, M., Frandsen, H., Fogholm, L., Joensen, B. V., Lahoz, T., Vinther, S. M., Wang, A. & Winsløv, J-H., (2016): The Collaborative Assessment and Management of Suicidality project in Denmark (CAMS-DK): A prospective, pragmatic, qualitative and quantitative investigation. Konferencebidrag.

Lahoz, T., Wang, A. G., Winsløv, J-H., Krogh, S., Christiansen, H., Lykkeskov, H., Rass, D., Kirketerp, M., Loft, D. B. & Erlangsen, A., (2016): The treatment in the Danish Suicide Prevention Clinics: A qualitative description. Konferencebidrag uden forlag/tidsskrift › Poster › Forskning › peer review

Winsløv, J-H., (2015): Hvordan mestrer vi tab? Om at magte vanskeligheder efter ægtefællens død. I Sorg – når ægtefællen dør. 1 udg. København: PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, s. 76-84.

Erlangsen, A., Lind, B. D., Stuart, E. A., Qin, P., Stenager, E., Juul Larsen, K., Wang, A. G., Hvid, M., Nielsen, A. C., Pedersen, C. M., Winsløw, J-H., Langhoff, C., Mühlmann, C. & Nordentoft, M., (2015): Short-term and long-term effects of psychosocial therapy for people after deliberate self-harm: a register-based, nationwide multicentre study using propensity score. I Lancet Psychiatry . 2, 1, s. 49-58.

Winsløv, J-H., (2013): Selvmord, depression og problematisk alkoholforbrug blandt ældre. I: Best Practice – Psykiatri/Neurologi. s. 5-7.

Larsen, L., Hartmann, P. & Winsløv, J-H. (2011): The Stability of Personality in Adulthood I Geropsychology: The psychology of the ageing person. Larsen, L. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 39-63

Winsløv, J-H. (2009): Ældre menneskers selvmordshandlinger. I Gerontologi: livet som ældre i det moderne samfund. Glasdam, S. & Esbensen, B. A. (red.). Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s. 281-300.

Fleischer, E., Larsen, L. & Winsløv, J-H., (2008): An intervention study on the effect of education in gerontological suicide prevention. Konferencebidrag

Winsløv, J-H., Larsen, L. & Fleischer, E., (2008): Personal experiences and attitudes towards self-determined death. Konferencebidrag.

Winsløv, J-H. (2007): Livslede og selvmord blandt gamle mennesker. I Gerontopsykologi: det aldrende menneskes psykologi. Larsen, L. (red.). Aarhus Universitetsforlag, s. 237-264.

Larsen, L., Hartmann, P. & Winsløv, J-H. (2007): Personlighedens stabilitet i voksenlivet. I Gerontopsykologi: det aldrende menneskes psykologi. Larsen, L. (red.). Aarhus Universitetsforlag, s. 37-61.

Winsløv, J-H., Erlangsen, A. & Fleischer, E. (2005): Forebyggelse af ældre mænds selvmord: indsatsområder og anbefalinger. Århus: Forskergruppen Ældre og Selvmord. Rapport

Larsen, L. & Winsløv, J-H. (2005): Gerontopsykologien i det 21. århundrede. I Nordisk Psykologi. 57, 1, s. 1-3.

Larsen, L. & Winsløv, J-H. (2005): Stadig mig selv efter alle disse år: Om den aldrende personlighed, I Nordisk Psykologi. 57, 1, s. 21-46

Winsløv, J.-H. (2004): Modgang, mestring og livslede. I Selvmord blandt gamle mennesker – myter, viden og forebyggelse. København, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, s 91-113.

Har du spørgsmål? Kontakt os endelig

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.