Stress og hvad så?

Stress – og hvad så?

Stress, udbrændthed og belastningsreaktion hos mennesker i den erhvervsaktive alder er en alvorlig trussel
mod vores velfærdssystem, en alvorlig trussel mod folkesundheden og ressourcekrævende i private som
offentlige virksomheder.

Stress er et fælles anliggende

Stress er et fælles anliggende, det er noget vi så at sige gør mod hinanden. Vi skal løse det i fællesskab.
Nogle dele skal løses strukturelt, i organisationen, noget kan ændres gennem det psykiske arbejdsmiljø og
vores arbejdskultur. Andre dele ændres ved at vi hver især begynder at gøre ting anderledes og forholder
os anderledes til os selv og vores egen situation. Atter andre ting løses på samfundsplan, hvilket kan synes
mere uhåndgribeligt og langt væk – noget nogen andre skal tage sig af.

Psykologerne Aars kan hjælpe på flere niveauer

Det vi kan hjælpe med i Psykologerne Aars, er det, vi både på organisationsplan og på det personlige plan
kan gøre noget ved. Det ligger lige for og ofte er det små og overskuelige ting, man kan ændre, som gør en
betydelig forskel.

Vi tilbyder organisationsudvikling og proceskonsultation med fokus på det psykiske arbejdsmiljø og
arbejdskulturen som helhed. Vi tilbyder ledercoaching og medarbejdercoaching, supervision, undervisning
mm. til offentlige og private virksomheder. Vi lægger vægt på, at kvalitet og udvikling af medarbejderne
skal gå hånd i hånd med effektivitet og gode resultater.

Vi kan bistå med:

 • Stressforebyggelse og stresshåndtering
 • Meditations- og mindfulness træning
 • At tilrettelægge processer for organisations- og personaleudvikling
 • Effektivisering der giver ro på!
 • Konfliktløsning og redskaber til konflikthåndtering
 • Bedring af psykisk arbejdsmiljø
 • At flytte fokus fra samarbejdsvanskeligheder til udviklingsmuligheder
 • Ressource- og relationsorienteret
 • Coaching til ledere
 • Coaching til medarbejdere
 • Undervisning i forskellige interne supervisionsmetoder
 • Psykologisk debriefing og kriseinterventioner​

Ring eller send en mail og få en uforpligtende snak om mulighederne.

Har du spørgsmål? Kontakt os endelig

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.